Коrisničke informacije

Korisnik (punoletno ili maloletno lice starije od 16 godina u pratnji roditelјa) može rentirati bicikl iz NS BIKE sistema samo ukoliko poseduje korisničku karticu. Za dobijanje korisničke kartice potrebno je uplatiti 500,00 dinara i predati ličnu kartu na uvid na jednom od prodajnih mesta.

NS BIKE

Takođe, korisnik potpisuje Izjavu o prihvatanju opštih uslova iznajmljivanja i upotrebe bicikala na teritoriji Grada Novog Sada. Opšte uslove iznajmlјivanja i upotrebe bicikala na teritoriji Grada Novog Sada možete pogledati na ovom linku (u .pdf formatu). NS BIKE stanice su deo automatizovanog rent-a-bike sistema tako da se plaćanje usluge iznajmlјivanja bicikalarealizuje se preko automata. Korisnik vrši uplatu na jednom od automata koji su postavlјeni na svim biciklanama. Istovremeno, zaduživanje i razduživanje bicikala se vrši preko automata. Na ovaj način, NS BIKE sistem je veoma jednostavno koristiti (pogledati galeriju).

limemouseover